Schooljaar 2019/2020 

 

Het cursusjaar is onderverdeeld in 3 periodes van 12 lesweken.

Wanneer u halverwege een periode start, betaalt u alleen voor de nog resterende lessen van deze periode.

 

Als u wilt  stoppen met de lessen heeft u een schriftelijke (Email) opzegtermijn

van 1 maand voor het einde van de lopende periode. 

Er wordt voor deze periode géén lesgeld restitutie verleend.

 

Lesuitval

Indien u verhinderd bent een les te volgen, moet dit altijd gemeld worden.   

 

Als u  van te voren al weet dat u er op een bepaalde lesdag niet zult zijn,  kunt u deze les in overleg binnen de lopende periode proberen te ruilen.

Wanneer door omstandigheden één of meerdere lessen van Modevakschool Atelier Annette  niet door kunnen gaan, wordt dit zo ruim mogelijk van tevoren kenbaar gemaakt. U krijgt in dat geval altijd de gelegenheid aangeboden om de niet gegeven lessen op een ander moment in te halen.

 

Informeer vrijblijvend en zonder verplichting of nog plaats vrij is.

 

Lesgeld en andere kosten:

 

Het lesgeld wordt altijd vooraf betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

De lesboeken en andere opleidingskosten worden apart gefactureerd.

 

               Inschrijfgeld : €     17,50

                      Lesgeld : €  150,00 - 12 lessen/periode

         Creatief naaien  : € 140,00 - 12  lessen/periode

Losse (extra) lessen : €    15,00 - per les (o.v.b. van plaats in de betreffende les)

 

Lesdagen en Lestijden

 

Dinsdag       : middag 13.00 - 15.30 uur   &  avond  19.30 - 21.30 uur

Donderdag : ochtend  9.00 - 1 1.30 uur   &   avond 19.30 - 21.30 uur