Opleiding

 

De opleiding wordt gegeven volgens het systeem van

Stichting 'De Vereenigde Modevakscholen in Nederland’

De (meerdaagse) examens voor Costumière en Coupeuse worden  één keer per jaar,   door het Landelijk Platform Modevakonderwijs (LPM) afgenomen. 

De examenplaats is Nunspeet.

Het afleggen van een deelexamen is  ook mogelijk.

De diploma's 'Costumière'  en 'Coupeuse'  hebben de MODINT-branche erkenning.

 

Opleiding Costumière:

 

De opleiding bestaat uit vier Modules en  het onderdeel Textiele- warenkennis

  • Module rokken      (Costumière 1)
  • Module pantalons  (Costumière deel 2)
  • Module blouses      (Costumière deel 3)
  • Module kinderkleding

Textiele-warenkennis in eenvoudige vorm. (Deel examen-Costumière)*

Alle modules moeten worden doorgewerkt en op ¼ schaal getekend en uitgewerkt.

Ook moeten de diverse voorgeschreven Detail-Naaitechnieken en Kledingstukken worden gemaakt.  De opleiding wordt afgesloten met het examen Costumière.

 

 

* Aanbevolen wordt om volledige examen Textiele-warenkennis af te leggen.

 

Opleiding Coupeuse (Kleermaker in het Damesmodevak):

 

De opleiding  bestaat uit twee Modules en  het onderdeel Textiele-warenkennis.

  • Module japonnen   (Coupeuse deel 1)
  • Module mantels     (Coupeuse deel 2)
  • Textiele warenkennis  (deelexamen-coupeuse)*

Alle modules moeten worden doorgewerkt en op ¼ schaal getekend en uitgewerkt.

Ook moeten de diverse voorgeschreven Detail-Naaitechnieken en Kledingstukken worden gemaakt.  De opleiding wordt afgesloten met het examen Coupeuse. 

 

*Alleen wanneer u niet in het bezit bent van het Certificaat Textiele-warenkennis op

  Kleermaker niveau.

 

Opleiding Lerares:

 

De opleiding bestaat uit drie onderdelen:

  • Module avondkleding (Couture Technieken)
  • Didactiek
  • Stage

De module moet worden doorgewerkt en op ¼ schaal getekend en uitgewerkt.

Ook moeten diverse voorgeschreven Detail-Naaitechnieken en Kledingstukken worden gemaakt. Verplicht onderdeel is Didactiek en een Stage bij een andere Modevakschool van Stichting 'De Vereenigde Modevakscholen in Nederland'

De opleiding wordt afgesloten met het examen Lerares.

Het examen wordt afgenomen door Stichting ‘De Vereenigde Modevakscholen in Nederland’.

‘De Vereenigde Modevakscholen in Nederland’.

 

* Het is mogelijk een deel-examen af te leggen, alleen voor het onderdeel Couture   

   Technieken. U ontvangt bij voldoende resultaat dan een Certificaat. 

  

 Let op : Met dit Certificaat bent u (nog) géén Lerares, het is alleen voor uzelf !

                  Wanneer u de onderdelen Didactiek en Stage ook hebt gevolgd en het   

                  bijbehorende deel-examen met voldoende resultaat hebt afgelegd ontvangt

                  u het Diploma Lerares.