Schooljaar 2019/2020 

 

Het cursusjaar is onderverdeeld in 3 periodes van 12 lesweken.

Wanneer u halverwege een periode start, betaalt u alleen voor de nog

resterende lessen van deze periode.

 

Als u wilt  stoppen met de lessen heeft u een schriftelijke (Email) opzegtermijn

van één maand voor het einde van de lopende periode. 

Er wordt voor deze periode géén lesgeld restitutie verleend.

 

Lesuitval

Indien u verhinderd bent een les te volgen, moet dit altijd gemeld worden.   

Als u  van te voren al weet dat u er op een bepaalde lesdag niet zult zijn, 

kunt u deze les in overleg binnen de lopende periode proberen te ruilen.

Wanneer door omstandigheden één of meerdere lessen van Modevakschool

Atelier Annette niet door kunnen gaan, wordt dit zo ruim mogelijk van tevoren

kenbaar gemaakt.

U krijgt in dat geval altijd de gelegenheid aangeboden om de niet gegeven

lessen op een ander moment in te halen.

 

Informeer vrijblijvend en zonder verplichting of nog plaats vrij is.

 

Lesgeld en andere kosten:

 

Het lesgeld wordt altijd vooraf betaald

      Inschrijfgeld : €     17,50

             Lesgeld : €  140,00 - 12 lessen/periode        

 

Lesdagen en Lestijden

 

Dinsdag       : middag 13.00 - 15.30 uur   &  avond  19.30 - 21.30 uur

Donderdag : ochtend  9.00 - 1 1.30 uur   &   avond 19.30 - 21.30 uur