Schooljaar 2020/2021 

 Het cursusjaar loopt van September t/m Juni.

In de maanden Juli en Augustus zijn er geen lessen.Lesgeld en andere kosten:

 Inschrijfgeld : €   17,50

Leskosten    : €   12,50  per les   of    €  60,00 / 5 lessen         


Betaling contant of via "tikkie"  bij aanvang van de les.Lesdagen en Lestijden

 Dinsdag       :  - - - - - - - - - -    13:00 - 15:30 uur     19:15 - 21:45 uur

Woensdag  :  - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - - -    19:15 - 21:45 uur

Donderdag :  9:00 - 1 1:30 uur    - - - - - - - - - - -    19:15 - 21:45 uur


Informeer vrijblijvend en zonder verplichting of nog plaats vrij is.Lesuitval 

Wanneer u van te voren weet dat u er op een bepaalde dag niet aanwezig kunt zijn,  

geeft u dit dan aan, zodat iemand anders van het vrijgekomen lesmoment gebruik kan maken.

Ook wanneer u op de korte termijn verhinderd bent een les te volgen is het gewenst en gebruikelijk om dit te melden. 

Als er door omstandigheden een les niet gegeven kan worden of anderzins uitvalt, wordt dit zo ruim mogelijk van tevoren kenbaar gemaakt.

Indien u wilt stoppen met de lessen heeft u één maand opzegtermijn.